neděle, září 16

Vyhlídka Vysoký kámen u Stárkova s návštěvou v Trpasličí rokliCesta na vyhlídku Vysoký kámen s návštěvou Trpasličí rokle

Vyhlídka Vysoký kámen u Stárkova
O tom, že v našem okolí naleznete velké množství nejrůznějších vyhlídek do okolní krajiny jistě není pochyb. Vždyť se nacházíme v samém podhůří Jestřebích hor, které můžeme lehce navštívit vydáme-li se po Panské cestě po jejich hřebeni, přičemž ideálním výchozím bodem z Červeného Kostelce nám může být Bohdašín či Krkavčina. Jestřebí hory máme v podstatě za humny tento pohled na ně máme každý den před sebou. Nicméně zkoušeli jste se podívat na Jestřebí hory z druhé - odvrácené strany? Tak se s námi vydejte do nedalekého Stárkova a navštivte, resp. vylezte na Vysoký kámen a podívejte se vyhlídkou na Stárkov a nejbližší svahy Jestřebích hor. Jistě budete překvapeni nádhernou zvlněnou krajinou, která bude v tomto říjnovém období překrásně zbarvena podzimními barvami a zejména pak dalekým výhledem do krajiny.
Pohled na Stárkov z Vysokého kamene

Nad Stárkovem se z údolí potoka Dřevíče po jeho levém břehu vypíná vysoká a strmá stráň tvořená slínovci (opukami), přičemž v horní části se nachází výrazná rozsedlina v délce více jak 100m a šířce od několika metrů až po 15 metrů. Vytváří skalnatou soutěsku souběžnou ve směru svahu. Stěna odlučné plochy blokového sesuvu je až 20m vysoká, členěná na samostatné skalní věže. Na jihovýchodě od rozsedliny vystupuje v horní části příkrého svahu údolí asi 10 slínovcových skalních výchozů - srubů a hřbetů, ty jsou až 15m široké, největší pak až 35m vysoké. Oddělují je suché erozní rýhy. Jeden z těchto skalních srubů, tzv. Vysoký kámen, je opatřen zábradlím a je využíván jako vyhlídka na Stárkov a Jestřebí hory. Nabídne Vám překrásný pohled do okolní krajiny. Cestou se také nezapomeňte projít právě výše zmíněnou skalnatou soutězkou (vede cca 10 m. ve směru do svahu od značené turistické trasy), která se nazývá Trpasličí rokle.


Trpasličí rokle
Ta vznikla hlubokým rozrušením okraje masívu a následným gravitačním postupným odkloněním od svahu a celkovým poklesnutím. Dno rozsedliny pokrývá suť kamenů, menší i větší balvany a bloky a středem vede pěšina. Tento neobvyklý a tajemně krásný přírodní jev i v minulosti podněcoval fantazii lidí dal tak vzniknout i místním pověstem o zdejších ukrytých pokladech, podzemním městě skřítků a v konečném důsledku vedl i k pojmenování rozsedliny jako Trpasličí rokle. Jedinou památkou na tyto skřítky je v současné době pouze pojmenování roztroušených kamenů a kompaktních bloků na dne rokle a tak zde najdeme například Stůl skřítků, Kazatelnu nebo Židli. Samozřejmě, že představivost je věc krásná a především zcela individuální a tak i vy, pokud tuto rokli navštívíte, jistě ve stěnách rokle či v jednotlivých kamenných blocích naleznete něco kouzelného. Navíc Vám říjnové období zbarví okolní smíšené lesy s výrazným podílem bukovin nádhernými barvami a podzimní slunce připraví nádhernou hru barev, světel a stínů. Jistě se tak máte na co těšit, i když je třeba upřímně říci, že cesta ze Stárkova směrem na Vysoký kámen není rozhodně lehkou procházkou, neboť tato cesta představuje velké převýšení a lesní terén. Ale tak již to v životě bývá, krásné věci a zážitky nikdy nebývají zadarmo.
Vhodná trasa z Červeného Kostelce vede po žlutém turistickém značení (Červený Kostelec – Kolem hřbitova – Lánskou ulicí - Souběžnou ulicí - Horní Kostelec) a dále pak pokračuje po zeleném turistickém značení (Horní Kostelec – směr Bohdašín - rozcestí Nad Horním Kostelcem - Maternice) Zde se dá napojit na modré turistické značení (Nad Rokytníkem - Turov - Pustiny - kolem Zámeckého kopce - Stárkov), přičemž toto značení Vás dovede až do Stárkova, kde se můžete v klidu na náměstí občerstvím v místní Restauraci U medvěda a pak dál pokračovat již na zbývající úsek (cca 0,5 km) do svahu na vyhlídku Vysoký kámen a do Trpasličí rokle. (celková trasa měří cca 12,5 km)


Ti z Vás, kteří si na uvedenou trasu necítí fyzicky připraveni, mohou zvolit dopravu do Stárkova automobilem a zrealizovat pouze poslední část cesty ze Stárkova na Vysoký kámen pěším výstupem.

Ing. Roman Kejzlar (IC Červený Kostelec)


Žádné komentáře:

Okomentovat