pondělí, března 5

Červený Kostelec - město bohatých tradic

Červený Kostelec – město bohatých tradic


titulka nové knihy

"Červený Kostelec – město bohatých tradic“ to je nejnovější publikace z červenokosteleckého regionu jejíž slavnostní křest se uskuteční 3. prosince 2011. Publikace je vydávána u příležitosti blížícího se 650. výročí první písemné zmínky o Kostelci. 

Kniha pojednává o nejrůznějších spolcích a organizacích města Červený Kostelec a jeho okolí , které se podílejí na rozvoji kulturního, společenského i sportovního rozvoje červenokosteleckého regionu. Čtenář má tak možnost se seznámit z historií a současností kulturních zařízení města, uměleckými soubory a zájmovými sdruženími, hasičskými sbory, oddíly skautingu a trampingu, církevními a charitativními organizacemi, spolkům zabývajícími se ediční činností, organizacemi podporujícími tvořivost dětí a mládeže a nejrůznějšími oddíly z oblasti tělovýchovy, sportu a turistiky. Nemalá část je pak věnována již zaniklým spolkům a sdružením, které svým významným působením výrazně přispěly k formování červenokostelecké společnosti.

Kniha je na svých 224 stranách obohacena o bohatou zásobu více jak 500 černobílých i barevných fotografií, včetně nejrůznějších dobových fotografií a reprodukcí, a přibližuje tak čtenáři i touto formou historické souvislosti činnosti spolků a sdružení v Červeném Kostelci 

Autory knihy jsou František Drahoňovský a Josef Pinkava a tato nová kniha navazuje na jejich předchozí knihu „Umění a jeho tvůrci“, která vyšla v roce 2009 a mapovala historii červenokosteleckých rodáků a významných osobností uměleckého života v Červeném Kostelci. 

Jak již bylo zmíněno, kniha vychází u příležitosti nadcházejících oslav 650. výročí první písemné zmínky o Kostelci, která se datuje k 22. srpnu 1362. Toto datum je nejstarším dnem, který písemnou zprávou dotvrzuje existenci vsi Kostelec. Zpráva hovoří o ustavení faráře Heřmana na faru v Kostelci., kdy patronem byl červenohorský pán Mikuláš Piskle. Lze se však domnívat, že ves Kostelec existovala už dříve - snad od konce 13. století, kdy v této době už vrcholilo kolonizační dílo pánů rodu erbu zlatého střmene, z nichž Sezema založil hrad Červenou Horu a Tas Vízmburk. Byla to kolonizace, kterou uskutečňovalo především domácí, české obyvatelstvo. Rok 2012 tak bude v Červeném Kostelci rokem oslav tohoto významného jubilea a kulturní a společenský program města bude těmto oslavám uzpůsoben. Jsou tak připravovány nejrůznější akce, které vyvrcholí právě v srpnu v souvislosti s konáním Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci. 

info o knize také: regionální literatura / objednat publikaci můžete emailem


(Ing. R. Kejzlar, www.cervenokostelecko.cz)

Žádné komentáře:

Okomentovat