středa, června 6

Známé i neznámé vojenské památky v Kladském pomezí

T-S 5 " U Křížku" Zbečník

Region Kladského pomezí byl v historii, vzhledem ke svému příhraničnímu charakteru a zejména pak svým umístěním v oblasti přirozeného vstupu do českého vnitrozemí z polské strany mezi masívem Krkonoš a Orlických hor, velice často strategickým místem pro budování nejrůznějších obranných pozic a ochranných valů. V době osídlování místního regionu měly tyto za svůj hlavní cíl uchránit místní kupecké stezky a zajistit ochranu vnitřního území před vpády nepřátel. 

Z kategorie tzv. fortifikačních památek nalezneme na území Kladského pomezí jistě známou Pevnost Josefov (www.jaromer-josefov.cz), která byla zbudována v letech 1789 - 1787 podle plánů francouzského inženýra Duhamel de Querlonde a byla vrcholným dílem evropského fortifikačního stavitelství. Některé části opevnění byly sice na přelomu 19. a 20. století zbořeny, avšak dochovaný pás bastionů, kurtin a ravelinů, hradebního příkopu a podzemních chodeb dodnes udivuje svou mohutností a technickým provedením.

Mnohem modernějším souborem opevnění je pak opevnění budované v období první republiky, kdy oblast Kladského pomezí byla začleněna do soustavy příhraničních opevnění budovaných v letech 1935 – 1938. Toto opevnění (v zahraniční někdy též nazývána jako Benešova linie) představuje soustavu pevností a pevnůstek budovaných Československem před 2. světovou válkou v pohraničí a na vybraných vnitrozemských příčkách. Toto opevnění se skládalo z objektů lehkého opevnění vz. 36 a vz. 37 (tzv. řopíků), objektů těžkého opevnění a z dělostřeleckých tvrzí. Mezi jednotlivými těžkými objekty se navíc rozkládal propracovaný překážkový systém, který měl případný vstup cizích vojsk výrazným způsobem zpomalit.

Na našem území je zřejmě nejznámější takovou památkou pevnost Dobrošov (www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz), která nabízí návštěvníkům prohlídku tvrzových objektů a rozsáhlých podzemních prostor (N-S 72 Můstek, N-S 73 Jeřáb, N-S 75 Zelený). Samozřejmostí je pak expozice týkající se vojenství v místních výstavních prostorech. Náchodský úsek pohraničního opevnění z roku 1938 představuje jednu z nejzajímavějších oblastí celé linie rozkládající se mezi Krkonošemi a městem Ostravou. Lze zde navštívit jak nejtěžší pevností objekty s podzemními kasárnami, spatřit těžké izolované pěchotní sruby tak i lehké objekty mnoha variant. Výhodou také je, že součástí prezentace je i naučná stezka, která si klade za úkol přiblížit návštěvníkům alespoň část celého systému. Tato naučná stezka Pevnost Dobrošov začíná u dělostřeleckého srubu Zelený (N-S 75), je přehledně značena a má dvě trasy. Trasa č.1 vede přes sruby Polsko, Hrobka, Jirásek, Jeřáb a končí na Jiráskově chatě. Je na ni umístěno 10 velkoplošných informačních tabulí. Trasa č.2 vede přes sruby Polsko, Hrobka, Lom, Březinka a končí v Bělovsi u Náchoda. Právě Běloveský pevnostní skanzen (www.brezinka.cz) je významnou součástí prezentace pohraničního opevnění. Zahrnuje objekty N-S 79 Hrobka, N-S 81 Lom, N-S 84 Voda, N-S 82 Březinka a několik objektů lehkého opevnění. Srdcem projektu je objekt těžkého opevnění N-S 82 Březinka, který má návštěvníky co nejnázorněji seznámit s technickou dokonalostí a jednotlivými funkcemi pěchotního srubu, nejdůležitějšího prvku pevností linie. Objekt je plně zrekonstruovaný do původní podoby z roku 1938 včetně veškerého vybavení a zbraní. Prohlídku pěchotního srubu N-S 82 Březinka doplňuje expozice o československém opevnění v sousedním objektu N-S 81 Lom. Od roku 2010 je zpřístupněn také pěchotní srub N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi. Unikátní expozice doplněná videoprojekcí je věnovaná historii československé armády v letech 1918 až 1945 a obsahuje množství dobových zbraní, uniforem a dalších exponátů.

Kromě těchto větších celků opevnění zpřístupněných veřejnost a vybavených stálými expozicemi však na celém území Kladského pomezí naleznou návštěvníci i řadu dalších objektů opevnění, které jsou neméně zajímavé a nabízejí mnoho dalších pohledů do naší historie. Takové objekty jsou ve správě místních spolků vojenské historie a dalších podobně smýšlejících neziskových organizací a svou činností umožňují zachování a zajištění údržby dalších významných objektů z celé soustavy opevnění. Tyto vojenské památky jsou navíc často umístěny v blízkosti oblíbených a dobře značených turistických tras, takže jsou vhodným zpestřením výletů do nejrůznějších zákoutí našeho krásného regionu. Jak již bylo zmíněno výše, většina těchto bývalých vojenských objektů je spravována dobrovolnými spolky a jejich hlavní snahou po převzetí objektů do správy je zejména důsledné vyčištění okolí objektu a průběžné vylepšování vnitřního i okolního prostředí objektu v duchu historických a technických dokumentací. Jednotlivé objekty jsou navíc doplňovány o menší či větší expozice dobových dokumentů, vojenského vybavení nebo dalších materiálů týkajících se historie československého opevnění a vojenství.

T-S 27 "Nad cestou"Pěchotní srub T-S 27 „Nad cestou“ (www.t-s27.cz) naleznete na Odolově v Jestřebích horách. Cesta k objektu je značena ukazateli od hostince „U Lotranda“, podél věznice a dále pak po lesní cestě přes Kraví horu, kde mimochodem stojí další podobný objekt T-S 28. Objekt T-S 27 je oboustranný, dvoukřídlý objekt postavený v I. stupni odolnosti. Objekt T-S 28 byl prvním vybudovaným objektem v rámci Odolovského stavebního podúseku a představuje oboustranný dvoukřídlý objekt postavený ve II. stupni odolnosti. Objekty stravuje Klub vojenské historie Brendy, přičemž objekt T-S 27 je začínajícím muzeem s menší dobovou expozicí. Většina členů KVH Brendy je zároveň majiteli historických uniforem, proto se také účastní nejrůznějších vojenskohistorických přehlídkových akcí. Návštěva objektu je možná ve stanovených dnech uvedených na webu KVH (5. -6. 7. 2012 a 28. -. 29. 9. 2012), případně po dohodě.

Pěchotní srub T-S 1a – Kóta A (www.kotaa.wgz.cz) byl postaven v rámci podúseku 1/V Zbečník, jako pravostranný pěchotní srub II. třídy odolnosti palebně navazující na svého pravého souseda N-S 93b. Objekt se nachází v poli na vrcholu kopce východně od Slavíkova na Náchodsku a je bez problémů přístupný i automobilem. Správcem objektu je občanské sdružení Fleager, jemuž se již podařilo zrekonstruovat okolí objektu a vnitřní části objektu. Objekt nemá stanoveny dny pro veřejnost, nicméně je možné si návštěvu domluvit s členy sdružení.

T-S 27 "Nad cestou" - interiér expozicePěchotní srub T-S 26 (www.t-s26.cz) u Odolova leží nad silnicí z Jívky do Odolova. Střežení této silnice a protilehlého svahu bylo hlavním úkolem tohoto srubu. Objekt má ve správě Klub vojenské historie Odolov. V objektu je budována expozice vojenské historii z období konce 30. let minulého století se zaměřením na výstavbu pevnostního systému v tehdejším Československu. Kromě toho zde můžete vidět i zajímavou expozici pěchotní a dělostřelecké munice z druhé světové války. Pěchotní srub je již v pokročilém stupni dokončenosti a návštěvník tak může spatřit typizovanou vojenskou stavbu, jenž měla po svém dokončení bránit naši republiku. Objekt je otevřen od dubna do října vždy poslední víkendy v měsíci a dále pak v červenci a srpnu každou sobotu a neděli, v případě zájmu o prohlídku v jiný termín je možno se domluvit s členy KVH Odolov.

Na okraji Jestřebích hor, nad obcí Chlívce, se v zalesněném prostoru nachází pěchotní srub T-S 20 „Pláň“ (www.t-s20.unas.cz), který představuje samostatný pěchotní srub postavený ve druhém stupni odolnosti. V současné době je objekt od roku 1997 spravován Spolkem vojenské historie T-S 20 Pláň, který v prostorách srubu provozuje muzeum. Můžete zde spatřit nejen několik zrekonstruovaných místností tak jak měly vypadat v roce 1938, ale i mnoho uniforem od roku 1866 až do roku 1989. Objekt je veřejnosti přístupný vždy od dubna do října, každý poslední víkend v měsíci. V červenci a srpnu je pak otevřen každý víkend. Objekt je dobře přístupný a značen od silnice spojující Červený Kostelec a Chlívce.

T - S 19 TurovPěchotní srub T-S 19 Turov (www.t-s-19.wz.cz) se nachází nedaleko srubu T-S-20 vedle silnice (přímá viditelnost) z Červeného Kostelce na Chlívce před odbočkou na Rokytník. Objekt je spravován Klubem vojenské historie TS 19 Turov. Objekt je v současné době ve fázi zahájené očisty okolí a částečné rekonstrukce vnitřních prostor, nicméně i prohlídka exteriéru tohoto objektu Vám jistě nabídne zajímavé pohledy na tyto technické památky.

T-S 5 " U Křížku" ZbečníkSamostatný pěchotní srub T-S 5 „ U křížku“ (www.ts5.estranky.cz) se nachází v krásné krajině na východním okraji Jestřebích hor, západně od města Hronova, na malém návrší nad Zbečníkem s výhledem ke Stolovým horám i Broumovským stěnám. Objekt byl postaven v roce 1937 jako první srub trutnovského úseku linie těžkého opevnění na pravém křídle plánované dělostřelecké tvrze „Jírova hora“. Od roku 1999 probíhají v objektu a jeho okolí rekonstrukční práce, uvnitř jsou postupně rozšiřovány expozice z historie čs. opevnění na památku obránců hranic ČSR. Zajímavostí je možnost shlédnout příběh posledního letu a členů posádky bombardérů B-17G od 8. USAAF, který se zřítil na českém území. Kolem pěchotního srubu vede zelená turistická stezka Hronov (1 km) – Červený Kostelec (5km), případně modrá turistická stezka z rozcestí v Maternici (Skalákova studánka) případně přímo ze Zbečníka. Objekt je spravován Okrašlovacím spolkem vojenské historie z Lomnice nad Popelkou. Bunkr je otevřen od dubna do října vždy každý první víkend v měsíci, v červenci a srpnu pak další víkendy v měsíci (ale nepravidelně – doporučujeme kontaktovat správce objektu předem).

Objekty těžkého opevnění a dělostřelecké tvrze jsou dominantami vojenského opevnění našeho pohraničí, nicméně řada ze zamýšlených objektů nebyla vůbec zbudována nebo byla zbudována v různé fázi rozestavěnosti. Pouze malá část byla vybavena a bojeschopná. Právě ta zbudovaná se zase naopak stala terčem německých vojenských akcí a sloužila zase jako zkušební terče pro německé zbraně nebo byla dokonce i předmětem natáčení nejrůznějších propagandistických dokumentů. Při toulkách přírodou v Kladském pomezí však návštěvník častěji narazí na objekty lehkého opevnění budovaných v několika liniích (tzv. řopíků), které byly ve většině případů plně dokončeny. Tvoří souvislé linie a pozorný návštěvník našeho regionu je může spatřit na mnoha místech. Tyto řopíky jsou pak časným cílem turistických výletů, neboť se nachází přímo na značených trasách nebo v jejich těsné blízkosti.

Pojďte se i Vy toulat naší krajinou a navštivte některý s objektů vojenské historie.

(text: Ing. R. Kejzlar) 

Žádné komentáře:

Okomentovat