neděle, března 9

Divadlo J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Divadlo J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Divadlo J.K.Tyla v Červeném Kosteleci


Každé město má nějakou zajímavou budovu, která utvářela jeho historii a byla zdrojem inspirace pro jeho občany a rodáky. Také v Červeném Kostelci najdete takovou budovu - není jí nic menšího než budova Divadla J.K.Tyla a město i občané jsou na náležitě hrdí. Historie této budovy nebyla vůbec jednoduchá a nutno říci že to je právě ten pravý důvod, proč jsou občané města na své divadlo tak hrdí.

Divadelnictví mělo odedávna na Červenokostelecku dobrý základ a pro jeho počátky se musíme vrátit v čase až do samého počátku 19. století. Červený Kostelec byl tehdy malým městečkem tkalců a pláteníků. Z vlasteneckých pohnutek osobností té doby se pak v roce 1809 začalo v místním hostinci pana Hůlka (dnes budova Hotelu Černý kůň) hrát divadlo, které zde vydrželo až do roku 1831, kdy Červený Kostelec postihl hrozný požár. Následně pak bylo divadlo hráno v nejrůznějších prostorách města, například ve vejsadní hospodě U třech tatrmanů na náměstí, přičemž právě v roce 1864 vznikla myšlenka vytvořit divadelní spolek. Ten se pak významnou měrou zasloužil o další rozšiřování myšlenky divadelnictví a celkové kulturní obrody města. Divadelnictví se následně přestěhovalo do prostor divadelní sálu v hostinci U Buršů. Na divadelní oponu byl namalován (autorem p. Šrůtek z Náchoda) pohled na Prahu a také z toho důvodu byl následně hostinec, později změněný na hotel označován U Města Prahy. Ale historie se znovu opakovala, roku 1910 postihl hotel požár a došlo k jeho zničení a pro červenokostelecké ochotníky nastala krušná doba. Řešením té doby byla nejrůznější provizorní jeviště, nicméně o to více vzrůstala touha po vlastní divadelní budově. Rozhodnutí se divadelníci dočkali 2.1.1921, kdy bylo rozhodnuto o zahájení sbírky na divadlo a příprav pro stavbu.
To co byla pro národ stavba Národního divadla, byla pro Červený Kostelec stavba vlastní divadelní budovy. Pořádaly se veřejné sbírky, plesy, divadelní představení, výjezdní představení a mnoho dalších podpůrných akcí a všechny tyto akce měly za cíl sehnat peníze na stavbu divadla. Byla vypsána anonymní soutěž na vyhotovení projektu divadla a tuto vyhrál kostelecký občan a architekt Robert Dvořáček, který také později stavbu divadla provedl. A světe div se, Červený Kostelec měl své divadlo. Navíc nemůžeme opomenout fakt, že celé divadlo i s vnitřním vybavením a veškerou instalací bylo postaveno za úctyhodných patnáct měsíců. Dne 25. října 1925 byla stavba dokončena a divadlo slavnostně otevřeno. Ten den se hrála odpoledně Jiráskova "Lucerna" a večer Čapkův "Loupežník".

Historie červenokosteleckého divadelního spolku a červenokosteleckého divadla se tak spojila a nutno říci, že to bylo spojení plodné, které umožnilo vytvoření řady nádherných divadelních her a představení a vychovalo řadu divadelních osobností na které je město Červený Kostelec hrdé dodnes. Z divadelních představení je z novodobé historie nejčastěji vzpomínáno na  představení "Tři na lavičce" pod režijním vedením Jiřího Kubiny nebo na představení "Zelňačka" po taktovkou Pavla Labíka. Červenokostelecký amatérský divadelní soubor  se může také pochlubit řadou ocenění svých členů za trvalý přínos amatérskému divadlu a celoživotní práci v této činnosti.

Divadelní soubor NA TAHU
Současný divadelní soubor, jehož domovských jevištěm je právě Divadlo J.K.Tyla, je DS NA TAHU, který je pokračovatelem úspěšné divadelnické tradice v Červeném Kostelci a nutno říci, že tuto tradici naplňuje hrdě, statečně a především úspěšně. Soubor má v současné době 86 členů.

Divadlo J.K.Tyla (přejmenování budovy proběhlo v roce 1956) představuje divadelní stánek plně vyhovující potřebám divadelních představení jak na amatérské tak i profesionální úrovni a je proto také častým cílem hostování profesionálních divadelních souborů. Vzhledem ke své hrdé historii a tradici divadelnictví v Červeném Kostelci je také Divadlo J.K.Tyla i samotný Červený Kostelec pravidelným místem konání Východočeské přehlídky amatérského činoherního divadla  (každoročně v březnu).

Využijte tedy i vy možnosti navštívit Červený Kostelec a účastnit se některého ze zdejších divadelních přestavení. Jistě se dočkáte dobré zábavy a příjemně stráveného času.

(Ing. Roman Kejzlar, IC Červený Kostelec)Žádné komentáře:

Okomentovat